SCHAKTDÖRRLÅS CLMO

Kategori: 
Fabrikat: 

· Manövrering via underhållsfri trefas asynkronmotor

· Tyst gång

· Kompakt format med låg bygghöjd

· Säker dragning av låskolv genom integrerad positionsövervakning

· Startkraften kan även kvarstå under en längre tidsperiod

· Låg startström, 1A vid 24V

· Energibesparande genom automatisk omkoppling till reducerad hållström, 0,2A

· Integrerad hjälpkontakt och dragstång för nödmanövrering från schakt som standard

· Integrerad övervakning av nödöppningen finns som tillvalsmöjlighet